contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TEMADAGAR

TEMADAGAR 2018

Klicka på bilden för respektive dag för mer information.

Scandic Klara, Slöjdgatan 7

OBS! Sista anm.dag 15 okt

Scandic S:t Jörgen Stora Nygatan 35

OBS! Sista anm.dag 8 nov.

Scandic Klara, Slöjdgatan 7

OBS! Sista anm.dag 15 okt

Scandic S:t Jörgen Stora Nygatan 35

OBS! Sista anm.dag 8 nov.

Scandic Klara, Slöjdgatan 7

OBS! Sista anm.dag 15 okt

Scandic S:t Jörgen Stora Nygatan 35

OBS! Sista anm.dag 8 nov.

HÄR PRESENTERAS DE TEMADAGAR SOM MARGARETA ERBJUDER

Det går även att kontakta Margareta Mörling för att anlita henne som föreläsare (margareta@alfabetisering.se).